Các Blog cho submit backlink

Gửi blog SEO là một hoạt động tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) ngoài trang, nơi người dùng và chủ sở hữu của trang web chủ động đăng các bài viết liên quan đến trang web. Đây cũng là một hoạt động ngoài trang (SEO) cốt lõi, nơi trang web có thể chuyển đổi khách truy cập một lần thành khách truy cập lặp lại vào trang web của bạn.

 

 

Không. Danh sách các trang web gửi blog Alexa
1 https://www.reddit.com/ 18
2 https://wordpress.com/ 59
3 https://www.tumblr.com/ 88
4 https://www.theguardian.com/international 129
5 https://www.academia.edu/ 213
6 https://www.blogger.com/ 242
7 https://blog.fc2.com/ 254
số 8 https://www.weebly.com/in 294
9 https://www.livejournal.com/ 378
10 https://issuu.com/ 484
11 https://www.over-blog.com/ 1033
12 https://www.jimdo.com/ 1457
13 https://www.xing.com/ 1525
14 http://www.sfgate.com/ 1548
15 https://www.boredpanda.com/ 1606
16 http://www.smh.com.au/ 2500
17 http://www.webs.com/ 3900
18 https://www.couchsurfing.com/ 4036
19 https://edublogs.org/ 10087
20 https://edublogs.org/ 10087
21 https://www.diigo.com/ 11761
22 http://www.soup.io/ 11993
23 https://www.merchantcircle.com/ 17240
24 https://storify.com/ 23170
25 https://www.yola.com/ 24945
26 https://www.bravenet.com/ 27776
27 https://us.webnode.com/ 29877
28 https://www.blogarama.com/ 30066
29 https://blogs.botw.org/ 39783
30 http://blogflux.com/ 46588
31 http://www.blogs-collection.com/ 49844
32 https://connect.over-blog.com/en/login 68294
33 https://www.blog-search.com/ 69505
34 https://blogville.us/ 73735
35 http://www.bloglisting.net/ 90150
36 http://fuelmyblog.com/ 97927
37 http://www.blogrollcenter.com/ 105889
38 http://blogrollcenter.com/ 105889
39 https://www.sparringmind.com/ 130586
40 https://bloggerspassion.com/ 137451
41 https://www.en.sitew.com/ 152015
42 http://www.soniseo.com/ 170762
43 blogsrater.com 314900
44 https://cookeatshare.com/ 328449
45 http://www.seoheights.com/ 330297
46 http://www.web4soft-free-seo-list.com/ 366734
47 https://www.blogsearchengine.com 401295
48 https://www.blogcatalog.com/ 422708
49 http://blogdirs.com/ 428523
50 http://www.sosblogs.com/ 461453
51 http://www.hazblog.com/ 587463
52 https://wallinside.com/ 691396
53 http://www.ourstory.com/ 693056
54 http://www.blogpopular.com/ 946425
55 https://blogscanada.ca/ 993122
56 http://blogdirectorysubmission.com/ 5541639
57 http://blogtoplist.com/ 8179744
58 http://www.blogtoplist.com/ 8179744
59 http://www.blogbaker.com/ 9701728
60 http://blogrankers.com/ 1182117

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *