Các công cụ tìm kiếm submit link miễn phí

Trình công cụ tìm kiếm là một công cụ hiệu quả để quảng bá trang web hoặc các trang web. Tên công cụ là công cụ quản trị trang web google, công cụ quản trị trang web Bing, công cụ quản trị trang web Yandex, v.v. Nó đề cập đến việc gửi trực tiếp một trang web và các trang web tới các công cụ tìm kiếm. Nó là một hình thức tiếp thị internet giúp quản trị web tăng thứ hạng của trang web hoặc trang web.

 

 

Không Danh sách các trang web đệ trình của công cụ tìm kiếm Alexa
1 https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url 1
2 https://search.yahoo.com/info/submit.html 10
3 https://www.bing.com/toolbox/submit-site-url 29
4 https://webmaster.yandex.com/site/indexing/reindex/ 592
5 https://www.entireweb.com/free_submission/ 51888
6 http://www.socialsubmissonengine.com/ 65550
7 http://www.jayde.com/ 70232
số 8 https://www.onemilliondirectory.com 72322
9 http://www.activesearchresults.com/ 73556
10 http://www.exactseek.com/ 87852
11 https://viesearch.com/ 99805
12 http://www.anoox.com/ 101733
13 http://www.whatuseek.com/ 104058
14 http://www.secretsearchenginelabs.com/ 120449
15 http://www.gigablast.com/ 120672
16 http://search.sonicrun.com/ 123521
17 http://scrubtheweb.com 127974
18 http://www.infotiger.com/ 137774
19 http://www.amfibi.com/ 152799
20 http://www.exalead.fr/ 175172
21 http://www.247webdirectory.com/ 282933
22 http://www.boitho.com/ 295471
23 http://www.redozone.addr.com/ 432616
24 http://www.geona.org/ 1719585
25 http://www.wotbox.com/ 7805533

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *