Các diễn đàn cho đi link xịn nước ngoài

Đăng bài trên diễn đàn là một trang web thảo luận trực tuyến, nơi mọi người có thể đặt câu hỏi của họ với nhau dưới dạng tin nhắn. Đó là một trong những cách hiệu quả để tạo liên kết ngược đến trang web và hướng lưu lượng truy cập đến trang web hoặc blog của bạn. Những trang web này là nơi tốt nhất để nâng cao kiến ​​thức của bạn.

 

 

Không Danh sách Trang web Đăng bài trên Diễn đàn Alexa
1 https://www.cnet.com/ 135
2 https://www.spiegel.de/forum/ 734
3 http://forums.hostgator.com/ 1984
4 https://community.amd.com/ 2206
5 https://www.techspot.com/ 2490
6 http://forum.videolan.org/ 2576
7 https://forums.mysql.com/ 2631
số 8 https://www.sitepoint.com/ 3350
9 http://forums.xkcd.com/ 4412
10 https://www.000webhost.com/ 4781
11 http://www.skyscrapercity.com/ 5047
12 https://forums.asp.net/ 5981
13 http://forums.futura-sciences.com/ 6508
14 https://ubuntuforums.org/ 8401
15 http://hints.macworld.com/ 10045
16 http://www.chronicle.com/ 15146
17 https://ckeditor.com/old/forums 17523
18 https://forum.filezilla-project.org/ 18153
19 https://forums.digitalpoint.com/ 22322
20 http://www.vbforums.com/ 23730
21 https://www.webdeveloper.com/ 28582
22 http://www.webhostingtalk.com/ 28797
23 https://www.dreamincode.net/ 32043
24 https://forums.caspio.com/ 33132
25 https://boards.core77.com/ 41681
26 http://www.dynamicdrive.com/ 41979
27 http://forums.mozillazine.org/ 58559
28 http://forums.gentoo.org/ 58701
29 https://freewebsitetemplates.com/ 70752
30 http://www.online-litentic.com/ 74545
31 http://www.inkscapeforum.com/ 80893
32 http://forums.seochat.com/ 98108
33 https://www.codingforums.com/ 103640
34 https://www.ozzu.com/ 132785
35 http://forums.debian.net/ 169095
36 http://galleryproject.org/ 187959
37 http://blackberryforums.com/ 190219
38 http://www.joomlaportal.de/ 209856
39 https://forum.framasoft.org/ 222618
40 http://forums.devshed.com/ 237137
41 https://www.bookforum.com/ 240634
42 https://www.eubusiness.com/ 298816
43 http://forums.spry.com/ 300938
44 https://cmsimpleforum.com/ 355011
45 https://awasu.com/ 472131
46 https://www.englishpage.net/ 484161
47 https://www.skepticforum.com/ 545156
48 http://forum.undernet.org/ 1006789
49 http://cocreatingourreality.com/ 1323541
50 http://forum.teamphotoshop.com/ 1426142

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *