Các trang báo cho đăng tin miễn phí

Gửi thông cáo báo chí đề cập đến việc viết về các sản phẩm, sự kiện hoặc dịch vụ mới của công ty hoặc doanh nghiệp và gửi nó lên các trang PR (Quan hệ công chúng). Đây là một chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) ngoài trang, giúp phổ biến các sản phẩm, sự kiện hoặc dịch vụ của bạn trên web để cải thiện SEO cho trang web của bạn.

 

 

Không Danh sách các trang thông cáo báo chí Alexa
1 https://www.prnewswire.com/ 5913
2 https://www.pr.com/ 31036
3 https://www.newswire.ca/ 35175
4 https://www.prlog.org/ 41924
5 https://onlineprnews.com/ 50474
6 https://www.1888pressrelease.com/ 58012
7 http://www.free-press-release.com/ 68828
số 8 https://www.24-7pressrelease.com/ 74329
9 https://www.briefingwire.com/ 81103
10 http://www.marketpressrelease.com/ 89499
11 https://www.openpr.com/ 91231
12 http://www.freeprnow.com/ 96209
13 https://www.pressbox.com/ 100206
14 http://www.pressreleasepoint.com/ 101716
15 https://clickpress.com/releases/index.shtml 111321
16 https://www.pr-inside.com/ 116239
17 http://prsync.com/ 131041
18 https://www.pressreleasepost.com/ 136104
19 http://www.exactrelease.org/ 140198
20 http://www.theopenpress.com/ 168510
21 https://www.cgidir.com/ 178517
22 https://free-press-release-center.info/ 207997
23 https://www.filecluster.com/ 280905
24 https://www.przoom.com/ 297520
25 http://www.prhwy.com/ 415466
26 http://www.prbd.net/ 563055
27 http://powerhomebiz.net/ 756911

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *