Các trang cho đi link comment blog

Bình luận blog được định nghĩa là mối quan hệ giữa người viết blog, blog và người đọc blog. Đó là một cách tuyệt vời để trao đổi suy nghĩ, ý tưởng hoặc ý kiến ​​về những gì mọi người cảm thấy đối với một chủ đề blog cụ thể hoặc một bài đăng trên blog. Nhận xét trên blog giúp blog thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn và làm cho nó trở nên xã hội.

 

 

Không. Danh sách trang web bình luận blog Xếp hạng Alexa
1 https://www.blogger.com/ 233
2 https://issuu.com/ 483
3 https://www.meetup.com/ 844
4 http://www.telegraph.co.uk/ 926
5 https://www.politico.com/ 1497
6 https://www.codeproject.com/ 1965
7 http://www.smh.com.au/ 2507
số 8 http://www.theage.com.au/ 5022
9 https://japantoday.com/ 9404
10 https://www.searchenginejournal.com/ 12174
11 https://btemplates.com/ 18804
12 https://problogger.com/ 20208
13 https://www.copyblogger.com/ 20474
14 https://www.shoutmeloud.com/ 20625
15 http://alltop.com/ 26033
16 https://www.searchenginepeople.com/ 31936
17 http://www.keepinspiring.me/ 32354
18 https://bloggingwizard.com/ 35105
19 http://host.madison.com/ 35522
20 http://www.bloggersideas.com/ 35697
21 http://www.canberratimes.com.au/ 36994
22 https://www.bloggingcage.com/ 39350
23 http://www.seocheckin.com/ 46356
24 http://www.successfulblogging.com/ 46972
25 http://journalstar.com/ 47447
26 https://movabletype.org/ 50511
27 https://www.javaworld.com/ 55796
28 http://famousbloggers.net/ 58979
29 http://www.bloggingtips.com/ 60901
30 https://www.enchantingmarketing.com/ 63802
31 http://poststar.com/ 65141
32 https://www.dailyblogtips.com/ 65494
33 https://www.aha-now.com/ 66062
34 http://www.quickonlinetips.com/ 68102
35 https://enstinemuki.com/ 96046
36 http://www.seobythesea.com/ 98015
37 http://basicblogtips.com/ 114618
38 http://www.wonderoftech.com/ 116601
39 https://www.techtricksworld.com/ 117881
40 http://www.ewebtip.com/ 121176
41 https://kikolani.com/ 121765
42 http://missoulian.com/ 139156
43 http://www.worldofwanderlust.com/ 141003
44 http://www.itechcode.com/ 145943
45 http://www.seoservicesit.com/blogs/ 150526
46 http://www.sylvianenuccio.com/ 163270
47 http://barbaracharles.org/ 171537
48 http://www.digitalvani.com/ 183638
49 https://www.widerfunnel.com/ 184631
50 http://donnamerrilltribe.com/ 185105
51 http://seotechyworld.com/ 198464
52 https://blogelina.com/ 201148
53 http://www.dearblogger.org/ 206437
54 https://guestcrew.com/ 217087
55 https://www.bloghints.com/ 218912
56 http://www.dailymorningcoffee.com/ 230034
57 http://helenair.com/ 235884
58 https://seo-hacker.com/ 235884
59 https://www.blogclarity.com/ 236846
60 https://www.intenseblog.com/ 249154
61 http://www.onlyloudest.com/ 257456
62 https://blondish.net/ 269174
63 http://www.wiscnews.com/ 276318
64 https://www.becomeablogger.com/ 286179
65 https://www.bluehatseo.com/ 287316
66 http://www.smartbloggerz.com/ 296316
67 http://alwayswellwithin.com/ 317085
68 https://www.sproutworth.com/ 332268
69 http://joyhealey.com/ 357506
70 https://techblogng.net/ 385273
71 https://www.techehow.com/ 386163
72 http://www.amfastech.com/ 407300
73 http://www.geekfellows.com/ 424008
74 http://www.beamoneyblogger.com/ 427121
75 http://thepodcastersstudio.com/ 450182
76 https://kongtechnology.com/ 465609
77 https://www.webuildyourblog.com/ 477580
78 https://www.annieandre.com/ 489464
79 https://www.searchengineacademy.com/ 495672
80 https://www.techrez.com/ 512359
81 http://www.bizsuccessguide.com/ 521015
82 http://www.seoallrounder.com/ 525477
83 https://w3blog.dk/ 533775
84 https://dmiracle.com/ 618459
85 http://www.techdesighn.com/ 619596
86 http://www.lisathomsonlive.com/ 711142
87 http://smartmarketerz.com/ 715467
88 http://hownottoraiseaserialkiller.com/ 718571
89 http://www.websiteandtechnology.com/ 737628
90 https://www.techlug.com/ 860903
91 http://mybloggingideas.com/ 945764
92 http://www.articpost.com/ 955207
93 http://grass juniorinternetstrategy.com.au/ 991778
94 http://www.thevirtualasst.com/ 1067675
95 https://www.thestudentsunion.co.uk/ 1082399
96 http://savvy-writer.com/ 1195441
97 http://www.awesomebloggers.com/ 1212053
98 http://www.mediacrayon.com/ 1920792
99 http://www.kinbloggers.com/ 3165795
100 http://www.peramburkumar.com/ 3835769

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *