Các trang Social cho đi backlink miễn phí

admin
Updated on

Mạng xã hội là hoạt động tăng số lượng liên hệ kinh doanh và xã hội của một người bằng cách tạo kết nối thông qua các cá nhân, thường thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, v.v. Tùy thuộc vào nền tảng truyền thông xã hội, các thành viên có thể có thể liên hệ với bất kỳ thành viên nào khác.

Không Danh sách trang web mạng xã hội Alexa
1 https://www.youtube.com/ 2
2 https://www.facebook.com/ 4
3 https://www.reddit.com/ 16
4 https://vk.com/ 19
5 https://www.instagram.com/ 22
6 https://twitter.com/ 24
7 https://www.linkedin.com/ 45
số 8 https://www.whatsapp.com/ 61
9 https://www.tumblr.com/ 76
10 https://in.pinterest.com/ 103
11 https://www.quora.com/ 184
12 https://line.me/en-US/ 202
13 https://telegram.org/ 221
14 https://www.skype.com/en/ 298
15 https://www.flickr.com/ 499
16 https://www.meetup.com/ 614
17 https://disqus.com/ 957
18 https://badoo.com/ 1028
19 https://www.taringa.net/ 1093
20 https://nextdoor.com/ 1290
21 https://secure.tagged.com/ 1339
22 https://www.viber.com/ 1357
23 https://ask.fm/ 1625
24 https://www.twoo.com/ 1696
25 https://foursquare.com/ 2046
26 https://myspace.com/ 3880
27 https://www.snapchat.com/ 4343
28 https://www.stumbleupon.com/ 4376
29 http://digg.com/ 5136
30 https://www.skyrock.com/ 5495
31 https://www.classmate.com/ 13056
32 https://www.meetme.com/ 16300
33 https://the-dots.com/ 44862

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *