Danh sách web 2.0 đi link miễn phí

Web 2.0 là một loại nền tảng trực tuyến và “đệ trình” là thực hành tạo nội dung trên các nền tảng này với một liên kết đến trang web của bạn. Điều này được thực hiện cho mục đích tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) (làm cho các trang web xuất hiện cao hơn trong bảng xếp hạng của công cụ tìm kiếm) và có thể là một nhiệm vụ lâu dài để bạn tự làm theo cách thủ công.

 

 

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *