Đi backlink trên Infographic

Gửi đồ họa thông tin là kỹ thuật hiệu quả nhất và gần đây nhất được sử dụng để Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO) thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Đồ họa thông tin được đánh kiểu biểu diễn đồ họa mô tả một số thông tin hoặc được tích hợp với dữ liệu.

 

 

Không. Danh sách các trang web InfoGraphic Alexa
1 https://www.reddit.com/r/infographic/ 18
2 https://www.flickr.com/ 653
3 https://www.easel.ly/ 32773
4 https://graphs.net/ 98185
5 https://www.infographicsarchive.com/ 125708
6 http://www.infographicsking.com/ 140862
7 http://www.infographicsshowcase.com/ 154256
số 8 https://www.infographicbee.com/ 160486
9 http://submitinfographics.com/ 163603
10 http://www.onlyinfographic.com/ 183772
11 http://infographiclist.com/ 185831
12 http://infographixdirectory.com/ 213362
13 http://allinfographics.org/ 221158
14 http://www.dailystatistic.com/ 227313
15 https://www.infographicportal.com/ 233034
16 http://www.infographicszone.com/ 242484
17 http://www.infographicpost.com/ 252346
18 http://www.visulattic.com/ 252645
19 http://infographicplaza.com/ 282587
20 https://www.cooldailyinfographics.com/ 296144
21 http://latestinfographics.com/ 296223
22 http://infographicsdirectory.blogspot.com/ 307815
23 http://www.submitvisuals.com/ 310616
24 http://infographicsite.com/ 322626
25 http://www.ucollectinfographics.com/ 327971
26 http://datavisualizations.tumblr.com/ 372953
27 https://www.infographiclove.com/ 412923
28 http://www.infographicsonline.net/ 415189
29 http://www.infographic.ca/ 422164
30 http://www.pureinfographics.com/ 459536
31 https://winfographics.com/ 490228
32 http://www.pdviz.com/ 495130
33 http://www.infographicsinspiration.com/ 534062
34 https://www.infographicsposters.com/ 542950
35 http://www.discoverinfographics.com/ 590639
36 http://www.radinfographics.com/ 643279
37 http://videoinfographic.com/ 719222
38 http://www.info-graphic.co.uk/ 883521
39 http://www.bestinfographics.info/ 1062335
40 http://www.ratemyinfographic.com/ 1086034
41 http://www.infographicsamples.com/ 1108116
42 http://infographic.co.za/ 1144966
43 http://newsfix.co.uk/ 1206019
44 http://infographicheaven.com/ 1309828
45 https://iheartinfographics.tumblr.com/ 1697186
46 http://html5infographics.com/ 2099512
47 http://www.infographic.so/ 3889782

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *