List of Business Networking Websites

Mạng lưới kinh doanh là một hoạt động kinh doanh kinh tế xã hội, qua đó các doanh nhân và doanh nhân gặp gỡ nhau để hình thành các mối quan hệ kinh doanh và nhận ra, tạo ra hoặc hành động dựa trên các cơ hội kinh doanh, chia sẻ thông tin và tìm kiếm các đối tác tiềm năng cho các dự án kinh doanh.

 

 

Không. Danh sách các trang web kết nối mạng kinh doanh Alexa
1 https://www.linkedin.com/ 60
2 https://www.quora.com/ 221
3 https://www.yelp.com/ 272
4 https://www.meetup.com/ 842
5 https://www.xing.com/ 1525
6 https://www.etoro.com/ 1588
7 https://www.entosystemur.com/ 1632
số 8 https://myspace.com/ 2856
9 https://www.yammer.com/ 2975
10 https://www.snapchat.com/l/en-gb/ 4373
11 http://www.spoke.com/ 19767
12 https://www.deluxe.com/partnerup 20191
13 https://www.siliconindia.com/ 35075
14 https://startupnation.com/ 36317
15 http://www.brijj.com/ 75334
16 https://connect.data.com/ 155090
17 https://www.younoodle.com/ 192149
18 http://www.naymz.com/ 226500
19 http://blogs.efactor.com/ 285997
20 https://www.ryze.com/ 353190
21 http://biznik.com/ 421593
22 http://thefunded.com/ 1139844
23 http://bni-india.in/ 1139844
24 http://networkingforprofessionals.com/ 2131636
25 https://www.novertur.com/ 4036089
26 http://www.upspring.com/ 5574079
27 http://www.affluence.org/ 8100959
28 http://homebasedbusiness.com/ 8105843

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *